Contact

Oddajemy na Państwa ręce krótkie opracowanie uwzględniające najważniejsze, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewidziane w nowej ustawie pomocowej „Ustawa 2.0”, którą Prezydent podpisał 17 kwietnia 2020 r. i która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony bądź potrzeby szerszej analizy danego, interesującego Państwa problemu, prosimy o kontakt: covid@gswlegal.pl

Zapraszamy do lektury: SPECUSTAWA 2.0

 

Przedstawiona praca jest dodatkiem do naszego głównego opracowania: TARCZA ANTYKRYZYSOWA – OPRACOWANIE GSW LEGAL