Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 24 marca 2017 roku opublikowano kolejny projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Konsultacje społeczne projektu potrwają do 7 kwietnia.

W kolejnej wersji projektu Ministerstwo Finansów proponuje m.in. wprowadzenie obowiązku ujawnienia klientowi charakteru otrzymywanego wynagrodzenia jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, który ma dotyczyć wszystkich dystrybutorów ubezpieczeń podlegających ustawie, w tym zakładów ubezpieczeń. Zrezygnowano natomiast ostatecznie z wprowadzania całkowitego zakazu wypłaty prowizji pośrednikom ubezpieczeniowym przez ubezpieczycieli, ograniczając się do rozszerzenia ciążących na nich przedkontraktowych obowiązków informacyjnych. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniu, które dystrybutor ubezpieczeń otrzyma z tytułu zawarcia bądź obsługi umowy ubezpieczenia będą wymagane w stosunku do niektórych rodzajów ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Dystrybutor ubezpieczeń będzie w takim wypadku musiał precyzyjnie wskazać klientowi koszty dystrybucji i pobieranej prowizji. Koszty te mają być wyrażane procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w odniesieniu do sumy składek ubezpieczeniowych z danej umowy w rekomendowanym minimalnym okresie trwania umowy. W stosunku do pozostałych rodzajów umów ubezpieczenia, obowiązek informacyjny ma się ograniczyć do przekazania klientowi informacji o honorarium płaconym bezpośrednio przez klienta, prowizji uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej, czy też innym rodzaju wynagrodzenia, pobieranym w związku z oferowaniem produktu ubezpieczeniowego.

Z propozycją nowego aktu prawnego można zapoznać się pod adresem: LINK