Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

W ostatnich dniach na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”.

Przypomnijmy, że „Konstytucja Biznesu” to pakiet dokumentów, które w założeniu mają zmienić polską rzeczywistość gospodarczą, z których niewątpliwie najważniejszym jest projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców. Projekt ustawy wprowadzającej ustawę Prawo Przedsiębiorców zakłada wejście w życie nowych przepisów w dniu 1 września 2017 roku.

Przepisy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” zmienią otoczenie prawne polskich przedsiębiorców nie tylko w zakresie wskazanym w projekcie Prawa Przedsiębiorców. Projekt zakłada m.in. wyraźne upoważnienie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do udzielenia prokury, tj. szczególnego rodzaju pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych. Będzie to możliwe po uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów jednoosobowy przedsiębiorca nie ma możliwości udzielenia prokury, a jedynie możliwość udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw danego przedsiębiorcy, w którym należy wskazać zakres spraw, do prowadzenia których pełnomocnik jest upoważniony.

O wszelkich zmianach w procesie legislacyjnym oraz o tym jak wejście w życie ustaw z pakietu „Konstytucji Biznesu” zmieni otoczenie prawne przedsiębiorców będziemy Państwa na bieżąco informowali. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu GSW Legal na portalu LinkedIn LINK