Contact

Czy w stanie epidemii prowadzone są postępowania sądowe? Czy sądy funkcjonują normalnie, a strony są obowiązane do dochowywania terminów i stawiennictwa na rozprawach? Co w przypadku przebywania na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem adwokat Martyny Szewirskiej-Urbańskiej z naszej Kancelarii, w którym znajdziecie Państwo odpowiedzi na powyższe pytania.

Zapraszamy do lektury! LINK