Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie, świadczoną przez prawników łączących szeroką wiedzę prawniczą, doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców oraz doskonałe zrozumienie procesów biznesowych i zasad funkcjonowania rynków.

Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w zakresie elastycznego podejścia do wyboru modelu świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej. Jesteśmy otwarci na zarówno na stałą współpracę, jak i realizację pojedynczych zleceń. Świadcząc obsługę na rzecz podmiotów gospodarczych, mamy świadomość że dla naszych klientów podstawowym celem jest zapewnienie efektywności i płynności finansowej przy maksymalnej eliminacji ryzyka prawnego.

Powszechnie przyjętym modelem rozliczeń, jest elastyczny model oparty na stawkach godzinowych.

Alternatywnym modelem, jest model oparty na ustalonym uprzednio wynagrodzeniu ryczałtowym. Rozwiązanie to, choć mniej elastyczne, pozwala Klientowi, zapewnić maksymalnie efektywną alokację środków zabudżetowanych na usługi prawne.

W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej oraz charakteru powierzanych przez Klientów zleceń, Kancelaria dopuszcza również pośrednie modele rozliczeń, jak choćby rozliczenie oparte na stawce godzinowej, ograniczonej limitem kwotowym wynagrodzenia („cap fee”) lub rozliczenie godzinowe z elementami wynagrodzenia za wynik („success fee”).

Współpraca stała

Jest dla nas oczywistym, że stała współpraca z Klientem pozwala na osiągnięcie najwyższej efektywności oferowanego doradztwa prawnego. W szczególności pozwala na dogłębne poznanie organizacji, kadry zarządzającej, pracowników oraz kanałów wewnętrznej komunikacji. Niewątpliwie zapewnia to znaczące przyspieszenie dotarcia z obsługą prawną do tych osób w przedsiębiorstwie, które w konkretnym momencie jej potrzebują oraz dostosowanie sposobu realizacji zleceń do indywidualnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych korporacji, czy nawet poszczególnych osób. Trwałość współpracy pozwala na poznanie otoczenia biznesowego Klienta, jak również na pełną i bieżącą orientację w poszczególnych sferach jego działalności. Daje to możliwość przejawienia inicjatywy, wyprzedzenia niektórych potrzeb oraz najbardziej efektywne wsparcie działalności biznesowej.

W ramach stałej obsługi prawnej, angażując wąsko wyspecjalizowanych prawników, Kancelaria GSW LEGAL zapewnia obsługę we wszystkich dziedzinach prawa, również tych pozostających poza zakresem głównych obszarów praktyki Kancelarii .

Wsparcie projektu

Niejednokrotnie życzeniem Klienta jest zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie wyodrębnionego procesu biznesowego (proces inwestycyjny, pozyskanie finansowania), bądź w danym projekcie ( IPO, transakcje kapitałowe). W takim przypadku, Kancelaria tworzy i oddaje do dyspozycji Klienta dedykowany zespół, mający na celu wsparcie i kontrolę przeprowadzanego przez Klienta projektu lub procesu biznesowego.

Współpraca ad hoc

Obejmuje realizację pojedynczego lub wybranych zleceń Klienta. Klient decyduje kiedy i w jakim zakresie oczekuje wsparcia Kancelarii, a nasza dostępność i możliwość realizacji zlecenia jest każdorazowo ustalana na potrzeby odrębnego zlecenia.