Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

Zespół

mobiedzinska

Marzena Obiedzińska-Wójcik

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia magisterskie w języku angielskim w zakresie specjalizacji Financial Management na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Uczestniczy także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: marzena.obiedzinska@gswlegal.pl

atkaczyk

Aleksandra Tkaczyk

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe prawa spółek i prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z Kancelarią związana od października 2015 roku. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2018 roku z wyróżnieniem zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych oraz prawie rynku kapitałowego. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, przygotowywaniu i negocjowaniu umów, w tym umów inwestycyjnych oraz przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej. Reprezentuje również klientów w sporach przed sądami powszechnymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z polskich spółek świadczącej usługi telekomunikacyjne oraz warszawskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: aleksandra.tkaczyk@gswlegal.pl

wojciech.bartoszewicz

Wojciech Bartoszewicz

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzi również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. Na dotychczasowe doświadczenie zawodowe składa się współpraca z warszawskimi kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: wojciech.bartoszewicz@gswlegal.pl

katarzyna_koston

Katarzyna Kostoń

adwokat

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Ukończyła podyplomowe Studia Prawa Spółek i Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz The College of Law of England and Wales we współpracy z International Bar Association (UK) zdobywając International Practice Diploma in EU Anti-trust Law.

Katarzyna specjalizuje się w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek i przedsiębiorstw, jak również ich po-transakcyjnej działalności i restrukturyzacji. Była zaangażowana w wiele transakcji M&A na rynku prywatnym doradzając funduszom private equity, prywatnym inwestorom oraz innym krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom i korporacjom. Katarzyna ma również duże doświadczenie w reprezentowaniu inwestorów przez organami administracji (w tym SKO, URE, UOKIK, MSWiA), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i doradztwa transakcyjnego przedsiębiorstw z sektora energetycznego, FMCG oraz branży motoryzacyjnej.

W latach 2012 – 2017 Katarzyna doradzała Wento Sp. z o.o., wyspecjalizowanej firmie inwestycyjnej powołanej do życia przez Enterprise Investors – wiodącą w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej firmę zarządzającą funduszami private equity i venture capital, zajmującej się inwestycjami w projekty odnawialnych źródeł energii oraz projekty magazynowania energii. Wcześniej, w latach 2002 – 2011 Katarzyna pracowała w warszawskim biurze kancelarii Norton Rose Fulbright, w zespole corporate finance i M&A, a także w biurze Norton Rose Fulbright w Brukseli, Belgia w zespole prawa konkurencji.

Katarzyna jest współautorem książki “Governance. Legal Guidelines For International Management Practice” Theiselmann, R. (Ed.), 2012, Palgrave Macmillan UK, która oferuje kompleksowe omówienie problemów prawnych w 23 krajach, z którymi spotykają się zarządzający przedsiębiorstwami.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: katarzyna.koston@gswlegal.pl

kinga.stefanska

Kinga Stefańska-Królak

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W ramach stypendium Erasmus studiowała na Wydziale Prawa Università degli Studi di Catania (Włochy).

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodącej hiszpańskiej firmie deweloperskiej z branży OZE oraz w warszawskich kancelariach prawnych.

Posługuje się biegle językami angielskim, hiszpańskim oraz włoskim.

e-mail: kinga.stefanska@gswlegal.pl

martyna.szewirska

Martyna Szewirska-Urbańska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Jest adwokatem, wpisanym na listę adwokatów prowadzonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, a nadto w dotychczasowej praktyce uczestniczyła w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: martyna.szewirska@gswlegal.pl

katarzyna.bialek

Katarzyna Białek

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła program Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim i University of Florida College of Law oraz w ramach stypendium Erasmus studiowała na Wydziale Prawa Rijksuniversiteit Groningen (Holandia).
Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Katarzyna w swej praktyce łączy prawo nieruchomości, prawo spółek prawa handlowego i prawo kontraktowe.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań due diligence nieruchomości. Wielokrotnie uczestniczyła bezpośrednio w procesie transakcyjnym nabycia, zbycia i finansowania nieruchomości. Była zaangażowana w bieżącą obsługą podmiotów działających na rynku nieruchomości biurowych, magazynowych i komercyjnych.
W Kancelarii Katarzyna specjalizuje się w doradztwie przedsiębiorcom m.in. w toku negocjacji umów najmu oraz prowadzenia procesu budowlanego. Ponadto, zajmuje się przygotowaniem i negocjowaniem umów, w tym umów inwestycyjnych, umów dla
start-upów oraz przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w zespołach nieruchomości międzynarodowych kancelariach prawnych.

Katarzyna biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: katarzyna.bialek@gswlegal.pl

piotr-cakala

Piotr Cąkała

aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich, lubelskich oraz warszawskich kancelariach prawnych.

Uczestniczył w doradztwie na rzecz największych polskich przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na WIG20.

Posługuje się językiem angielskim

e-mail: piotr.cakala@gswlegal.pl

rafal.dzubinski

Rafał Dziubiński

aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Odbywa aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

e-mail: rafal.dziubinski@gswlegal.pl

lukasz.szostak

Łukasz Szostak

aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, egzamin składał w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW. Odbywa aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie spółek oraz zagadnieniach międzynarodowego obrotu dziełami sztuki, Art Law oraz rynku sztuki. W kancelarii uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał prowadząc doradztwo na rzecz podmiotów z branży art&business oraz pracując w warszawskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: lukasz.szostak@gswlegal.pl

Biuro kancelarii

mgromadzka

Milena Gromadzka

Kierownik Biura

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W Kancelarii zarządza organizacją pracy biura i pracowników, koordynuje działania marketingowe oraz odpowiada za kwestie rozliczeń. Milena utrzymuje również stały kontakt z Klientami oraz firmami outsourcingowymi.

e-mail: milena.gromadzka@gswlegal.pl

julia.sawosko

Julia Sawośko

Business Development Specialist – Eastern Markets

Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Filologia rosyjska o specjalizacji Translatoryka.
Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa Rosyjskiego na Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tłumaczeniach specjalistycznych z zakresu prawa.
W Kancelarii odpowiada za kontakty z klientami i firmami z Europy Wschodniej.

e-mail: julia.sawosko@gswlegal.pl

daria.sielawa

Daria Sielawa

Asystentka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Obecnie studentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W Kancelarii odpowiedzialna jest za obsługę sekretariatu oraz bieżące wsparcie administracyjne pracowników Kancelarii.

e-mail: daria.sielawa@gswlegal.pl