Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

Zespół

mobiedzinska

Marzena Obiedzińska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia magisterskie w języku angielskim w zakresie specjalizacji Financial Management na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest adwokatem, wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Uczestniczy także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: marzena.obiedzinska@gswlegal.pl

sciegosz

Agnieszka Ścięgosz

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa deweloperskiego, prawie umów, prawie nowych technologii oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, e-commerce oraz ubezpieczeń gospodarczych. Zajmuje się opracowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów w obrocie gospodarczym.

Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami. Występowała w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń niezbędnych przy realizacji inwestycji budowlanych, m.in. jako pełnomocnik organizacji ekologicznej w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wielkopowierzchniowego centrum handlowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, jak również w spółce należącej do międzynarodowego koncernu farmaceutycznego jako prawnik wewnętrzny.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: agnieszka.sciegosz@gswlegal.pl

urszula.brzezinska

Urszula Brzezińska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Adwokat, wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz w prawie kontraktów. Świadczyła doradztwo prawne z zakresu prawa korporacyjnego na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki. Uczestniczyła w licznych transakcjach typu share deal oraz assets deal. Posiada również doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania oraz negocjowania umów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, w tym również o międzynarodowym profilu.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: urszula.brzezinska@gswlegal.pl

wojciech.bartoszewicz

Wojciech Bartoszewicz

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzi również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. Na dotychczasowe doświadczenie zawodowe składa się współpraca z warszawskimi kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: wojciech.bartoszewicz@gswlegal.pl

atkaczyk

Aleksandra Tkaczyk

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyła również studia podyplomowe prawa spółek i prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odbywa aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie rynku kapitałowego oraz prowadzeniu sporów sądowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z polskich spółek świadczącej usługi telekomunikacyjne oraz warszawskiej kancelarii prawnej.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: aleksandra.tkaczyk@gswlegal.pl

rafal.dzubinski

Rafał Dziubiński

aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Odbywa aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

e-mail: rafal.dziubinski@gswlegal.pl

lukasz.szostak

Łukasz Szostak

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, egzamin składał w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW.

Specjalizuje się w prawie spółek oraz zagadnieniach międzynarodowego obrotu dziełami sztuki, Art Law oraz rynku sztuki. W kancelarii uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał prowadząc doradztwo na rzecz podmiotów z branży art&business oraz pracując w warszawskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: lukasz.szostak@gswlegal.pl

Biuro kancelarii

mgromadzka

Milena Gromadzka

kierownik biura

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W Kancelarii zarządza organizacją pracy biura i pracowników, koordynuje działania marketingowe, odpowiada za kwestie rozliczeń oraz utrzymuje stały kontakt z Klientami.

e-mail: milena.gromadzka@gswlegal.pl

daria.sielawa

Daria Sielawa

asystentka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Obecnie studentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W Kancelarii odpowiedzialna jest za obsługę sekretariatu oraz bieżące wsparcie administracyjne pracowników Kancelarii.

e-mail: daria.sielawa@gswlegal.pl