Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

Zespół

mobiedzinska

Marzena Obiedzińska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia magisterskie w języku angielskim w zakresie specjalizacji Financial Management na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest adwokatem, wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Uczestniczy także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: marzena.obiedzinska@gswlegal.pl

przemyslaw-szymanski129x126

Przemysław Szymański

radca prawny, LL.M.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies. Ukończył również studia podyplomowe na University of Edinburgh (LL.M. in Commercial Law). Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek oraz międzynarodowych kontraktów handlowych. Uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z branży energetycznej i wydobywczej, prowadząc m.in. postępowania o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Świadczył również usługi doradztwa regulacyjnego i transakcyjnego na rzecz podmiotów z branży lotnictwa cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w spółce działającej w sektorze lotniczym.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: przemyslaw.szymanski@gswlegal.pl

sciegosz

Agnieszka Ścięgosz

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa deweloperskiego, prawie umów, prawie nowych technologii oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, e-commerce oraz ubezpieczeń gospodarczych. Zajmuje się opracowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów w obrocie gospodarczym.

Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami. Występowała w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń niezbędnych przy realizacji inwestycji budowlanych, m.in. jako pełnomocnik organizacji ekologicznej w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wielkopowierzchniowego centrum handlowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, jak również w spółce należącej do międzynarodowego koncernu farmaceutycznego jako prawnik wewnętrzny.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: agnieszka.sciegosz@gswlegal.pl

urszula.brzezinska

Urszula Brzezińska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Adwokat, wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz w prawie kontraktów. Świadczyła doradztwo prawne z zakresu prawa korporacyjnego na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki. Uczestniczyła w licznych transakcjach typu share deal oraz assets deal. Posiada również doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania oraz negocjowania umów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, w tym również o międzynarodowym profilu.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: urszula.brzezinska@gswlegal.pl

wojciech.bartoszewicz

Wojciech Bartoszewicz

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzi również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. Na dotychczasowe doświadczenie zawodowe składa się współpraca z warszawskimi kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: wojciech.bartoszewicz@gswlegal.pl

atkaczyk

Aleksandra Tkaczyk

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyła również studia podyplomowe prawa spółek i prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odbywa aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie rynku kapitałowego oraz prowadzeniu sporów sądowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z polskich spółek świadczącej usługi telekomunikacyjne oraz warszawskiej kancelarii prawnej.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: aleksandra.tkaczyk@gswlegal.pl

rafal.dzubinski

Rafał Dziubiński

aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Odbywa aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

e-mail: rafal.dziubinski@gswlegal.pl

lukasz.szostak

Łukasz Szostak

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, egzamin składał w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW.

Specjalizuje się w prawie spółek oraz zagadnieniach międzynarodowego obrotu dziełami sztuki, Art Law oraz rynku sztuki. W kancelarii uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał prowadząc doradztwo na rzecz podmiotów z branży art&business oraz pracując w warszawskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: lukasz.szostak@gswlegal.pl

Biuro kancelarii

mgromadzka

Milena Gromadzka

kierownik biura

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W Kancelarii zarządza organizacją pracy biura i pracowników, koordynuje działania marketingowe, odpowiada za kwestie rozliczeń oraz utrzymuje stały kontakt z Klientami.

e-mail: milena.gromadzka@gswlegal.pl

daria.sielawa

Daria Sielawa

asystentka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Obecnie studentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W Kancelarii odpowiedzialna jest za obsługę sekretariatu oraz bieżące wsparcie administracyjne pracowników Kancelarii.

e-mail: daria.sielawa@gswlegal.pl