Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

Zespół

mobiedzinska

Marzena Obiedzińska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia magisterskie w języku angielskim w zakresie specjalizacji Financial Management na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest adwokatem, wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Uczestniczy także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: marzena.obiedzinska@gswlegal.pl

przemyslaw-szymanski129x126

Przemysław Szymański

radca prawny, LL.M.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies. Ukończył również studia podyplomowe na University of Edinburgh (LL.M. in Commercial Law). Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek oraz międzynarodowych kontraktów handlowych. Uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z branży energetycznej i wydobywczej, prowadząc m.in. postępowania o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Świadczył również usługi doradztwa regulacyjnego i transakcyjnego na rzecz podmiotów z branży lotnictwa cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w spółce działającej w sektorze lotniczym.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: przemyslaw.szymanski@gswlegal.pl

sciegosz

Agnieszka Ścięgosz

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa deweloperskiego, prawie umów, prawie nowych technologii oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, e-commerce oraz ubezpieczeń gospodarczych. Zajmuje się opracowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów w obrocie gospodarczym.

Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami. Występowała w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń niezbędnych przy realizacji inwestycji budowlanych, m.in. jako pełnomocnik organizacji ekologicznej w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wielkopowierzchniowego centrum handlowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, jak również w spółce należącej do międzynarodowego koncernu farmaceutycznego jako prawnik wewnętrzny.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: agnieszka.sciegosz@gswlegal.pl

atkaczyk

Aleksandra Tkaczyk

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyła również studia podyplomowe prawa spółek i prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odbywa aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie rynku kapitałowego oraz prowadzeniu sporów sądowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z polskich spółek świadczącej usługi telekomunikacyjne oraz warszawskiej kancelarii prawnej.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: aleksandra.tkaczyk@gswlegal.pl

Biuro kancelarii

mgromadzka

Milena Gromadzka

kierownik biura

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W Kancelarii zarządza organizacją pracy biura i pracowników, koordynuje działania marketingowe, odpowiada za kwestie rozliczeń oraz utrzymuje stały kontakt z Klientami.

e-mail: milena.gromadzka@gswlegal.pl