Kontakt

Energetyka i zasoby naturalne

Liczba obowiązków prawnych nakładanych na przedsiębiorców energetycznych stale rośnie. Stają się one również coraz bardziej skomplikowane. Nowe przepisy dotyczą także firm z branż pokrewnych, tj. surowców naturalnych, gazownictwa, czy paliw płynnych. Aby działać legalnie i zapewnić przedsiębiorstwu pełne bezpieczeństwo, warto korzystać ze wsparcia specjalistów, którzy stale trzymają rękę na pulsie.

Od lat pomagamy firmom z sektora energetyki i szeroko rozumianych zasobów naturalnych. Wspieramy m.in. inwestorów, przedsiębiorstwa energetyczne, operatorów sieciowych, sprzedawców energii oraz podmioty z sektora paliw płynnych. Sprawnie łączymy znajomość odpowiednich przepisów prawa z praktyczną wiedzą na temat branżowych realiów.

Naszym celem jest, aby nasi Klienci nie tylko dostosowali się do zmieniających się regulacji, ale także minimalizowali ryzyko i mogli nim efektywnie zarządzać. Pomagamy przedsiębiorstwom, które chcą działać bezpiecznie i czuć się pewniej w tej niełatwej branży.

 

  1. Zapewniamy obsługę prawną transakcji i procesów inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii.
  2. Oferujemy pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowych niezbędnych w konkretnym projekcie, w tym m.in.: decyzji dotyczących przyłączeń do sieci energetycznych, decyzji o warunkach zagospodarowania terenu i pozwoleń budowlanych.
  3. Reprezentujemy Klientów przy realizacji obowiązków regulacyjnych, w tym m.in. pomagamy w uzyskaniu niezbędnych koncesji, zezwoleń, wpisów do rejestrów oraz wspieramy w realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.
  4. Zapewniamy reprezentację w sporach regulacyjnych w zakresie np. nakładania kar pieniężnych, stosowania taryf, czy przyłączeń do sieci.
  5. Przygotowujemy projekty umów i dokumentów przetargowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.
  6. Oferujemy w pełni kompleksową obsługę transakcji M&A, obejmującą także przeprowadzanie badań due diligence.
  7. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji, w tym organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.