Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

Specjalizacją Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w następujących obszarach:

Transakcje kapitałowe, przejęcia i nabycia przedsiębiorstw

Posiadamy znaczące doświadczenie w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i transakcji na rynku kapitałowym. Doradzamy w procesach fuzii i przejęć przedsiębiorstw (M&A), w tym odwrotnych przejęć, transakcjach typu LBO (Leveraged Buyout), MBP (Management Buyout), MBI (Management Buy-in). Uczestniczymy w przekształceniach i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Doradztwo w zakresie oferowania finansowania dla przedsiębiorców i konsumentów

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz podmiotów zapewniających finansowanie dla przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności w zakresie sporządzania dokumentacji nowych produktów kredytowych oraz doradztwa w relacjach z partnerami biznesowymi i organami nadzoru nad rynkiem finansowym.

Nasze wsparcie obejmuje również regulacje konsumenckie, prawo ochrony danych osobowych oraz ustanawianie zabezpieczeń rzeczowych i osobistych. Braliśmy udział we wprowadzaniu na rynek produktów finansowych oferowanych w kooperacji z ubezpieczycielem i sieciami agentów ubezpieczeniowych.

Obsługa ofert publicznych akcji (IPO) i prywatnych emisji obligacji

Pełnimy funkcję doradcy prawnego w procesach publicznych emisji papierów wartościowych (IPO, SPO) oraz przy emisjach prywatnych. Posiadamy doświadczenie w publicznych emisjach akcji oraz dopuszczaniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, jak też wprowadzaniu do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect.

Uczestniczyliśmy w szeregu prywatnych emisji obligacji oraz wprowadzaniu obligacji do obrotu w ramach rynku Catalyst. Posiadamy unikalne doświadczenia w zakresie emisji obligacji zabezpieczonych.

Udział w projektach IT i telekomunikacyjnych

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym związanym z projektami interdyscyplinarnymi na styku branży IT i telekomunikacyjnej. Braliśmy udział w tworzeniu i negocjowaniu kontraktów z największymi na rynku polskim ubezpieczycielami oraz operatorami telefonii komórkowej.

Obsługa procesów wydobywczych w aspekcie ubezpieczeniowym

Doradzamy w procesie pozyskiwania i negocjowania warunków i zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla wszelkich rodzajów ryzyk związanych z prowadzeniem operacji wiertniczych na lądzie (onshore) i na morzu (offshore). Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmuje zarówno pozyskiwanie ochrony ubezpieczeniowej na rynku polskim jak i na rynku londyńskim.

Wśród naszych Klientów są zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, pełniące funkcje operatorów odwiertów oraz funkcje wykonawców prac wiertniczych i powiązanych.

Doradztwo w sprawach korporacyjnych i sytuacjach związanych z konfliktami korporacyjnymi

Specjalizujemy się w doradztwie w sprawach korporacyjnym i w rozwiązywaniu konfliktów korporacyjnych, zarówno na etapie przedsądowym jak i na drodze procesu cywilnego. Prowadzimy bieżącą obsługę spółek publicznych i przedsiębiorstw, działających na rynkach regulowanych (lotnictwo, energetyka, przemysł wydobywczy).

Doradztwo prawne na rzecz podmiotów z sektora lotniczego

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne na rzecz podmiotów z sektora lotniczego. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu kontraktów charakterystycznych dla branży, w tym w szczególności w zakresie obsługi technicznej oraz leasingu statków powietrznych.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w szczególności w następujących obszarach:

 • Prawo cywilne i handlowe
 • Postępowania sądowe
 • Prawo rynku kapitałowego oraz obrotu papierami wartościowymi
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo bankowe i usługi finansowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Prawo własności intelektualnej
 • Optymalizacja podatkowa transakcji