Kontakt

Kaja Bielecka

kierownik biura

Kaja jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniła pracę magisterską pt. „Publicznoprawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce w świetle prawa wspólnotowego”. Dodatkowo ukończyła Queensborough Community College w Nowym Jorku na Wydziale Liberal Arts. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biura, organizacji pracy, na stanowiskach managerskich i asystenckich. Była kierownikiem biura w kilku korporacjach, firmach konsultingowych, sektora ubezpieczeń, pracowała jako zarówno office manager, jak i specjalistka ds. marketingu i PR.

W kancelarii zajmuje się prowadzeniem biura, rozliczeniami, zarządza organizacją pracy i zespołem asystentów. Dodatkowo wspiera działania marketingowe kancelarii.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Nasz zespół