Kontakt

Paweł Martynek

radca prawny, partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończył również podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe Studium Prawa Spółek na macierzystym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie górniczym i geologicznym oraz prawie energetycznym. Uczestniczył w licznych projektach poszukiwania i wydobycia węglowodorów, w tym typu offshore.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, w tym tworzenia podmiotów, wdrażania ładu korporacyjnego, a także raportowania statutowego. Doświadczenie w zakresie procesów kontraktowania, negocjacji i łańcucha dostaw zdobywał w obszarze sprzedaży paliwa gazowego oraz po stronie kupującego wysokospecjalistycznych usług i dostawy materiałów.
Posiada doświadczenie w procesach pozyskania i realizacji koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, a także decyzji towarzyszących.

W latach 2003-2008 związany z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., gdzie zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Obrotu Krajowego. Był odpowiedzialny m.in. za sprzedaż paliwa gazowego do klientów strategicznych. Brał aktywny udział w procesie restrukturyzacji finansowej podmiotów z sektora hutniczego oraz chemicznego.

W latach 2008 – 2017 związany z ORLEN Upstream Sp. z o.o., jako wiceprezes zarządu, był odpowiedzialny m. in. za sprawy korporacyjne, zakupy, pozyskanie ochrony ubezpieczeniowej i systemy jakości.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Nasz zespół