Kontakt

Tomasz Grabarek

radca prawny, partner zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (Levin’s College University of Florida). Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze finansowym, gdzie kierował departamentem prawnym jednego z francuskich banków, jak również w sektorze energetycznym doradzając jednemu z największych podmiotów obecnych na rynku wydobycia i obrotu paliwami w Polsce.

Specjalizuje się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym, energetycznym oraz kompleksowej obsłudze prawnej procesów poszukiwania i wydobywania węglowodorów. Doradzał w licznych projektach bankowych i ubezpieczeniowych, obejmujących w szczególności projekty ubezpieczenia największych procesów inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz współpracę i negocjacje z brokerami ubezpieczeniowymi z rynku londyńskiego.

Uczestniczył w negocjacjach i pozyskaniu ochrony ubezpieczeniowej dla polskich podmiotów zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją konwencjonalnych złóż gazu oraz gazu łupkowego. Reprezentował i doradzał międzynarodowemu operatorowi na rynku wydobywczym w procesie organizacji i prowadzenia procesu odwiertu poszukiwawczego ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie Morza Bałtyckiego (offshore).

Włada językami: angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Nasz zespół