Contact

15 sierpnia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które powinny ułatwić inwestorom dokonanie zmiany celu użytkowania wieczystego określonego w umowie z właścicielem nieruchomości, a tym samym – powinny ułatwić realizację planowanej inwestycji.

Nowe przepisy określają procedurę zmiany celu użytkowania wieczystego, ograniczają wysokość opłaty pobieranej przez właściciela nieruchomości w związku ze zmianą takiego celu i zakazują odmowy wydania pozwolenia na budowę z uwagi na niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania.

Zmiany te omawia w portalu infor.pl Katarzyna Białek, adwokat w kancelarii GSW Legal.

Zachęcamy do lektury! LINK