Kontakt

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia należą do najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć w obrocie gospodarczym. W wielomilionowych transakcjach wsparcie doświadczonych ekspertów jest bezcenne. Podjęcie właściwych, usystematyzowanych kroków prawnych często warunkuje powodzenie całej inwestycji i decyduje o jej przyszłości.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie. Sprawnie koordynujemy cały proces transakcji i czuwamy nad jego prawidłowym przebiegiem – od etapu due dilligence, poprzez negocjacje i przygotowanie struktury oraz niezbędnej dokumentacji, aż po optymalizację ostatecznych kosztów i inne czynności posttransakcyjne.

Rozumiemy, że fuzje i przejęcia to wydarzenia o ogromnym znaczeniu praktycznym dla całego przedsiębiorstwa, a w szczególności jego założycieli  i kadry zarządzającej. Nasz zespół w pełni angażuje się w każdą z prowadzonych spraw. Podstawowym celem jest eliminacja potencjalnych ryzyk oraz zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa przez cały czas trwania transakcji.

 

  1. Przeprowadzamy rzetelne badania due dilligence, dzięki którym można precyzyjnie określić potencjalne ryzyka związane z transakcją.
  2. Kompleksowo prowadzimy transakcje M&A, w tym m.in. przygotowujemy strukturę prawną i podatkową, bierzemy udział w negocjacjach i opracowujemy całość dokumentacji transakcyjnej.
  3. Zapewniamy kompleksowe doradztwo funduszom private equity.
  4. Uczestniczymy we wszystkich typach transakcji realizowanych na rynku PE/VC.
  5. Oferujemy wsparcie przy transakcjach wyjścia z inwestycji.
  6. Zapewniamy Klientom reprezentację przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.