Kontakt

Kontrakty handlowe

  1. Oferujemy bieżącą obsługę biznesu przedsiębiorców oraz redagowanie, negocjowanie i doradztwo przy zawieraniu różnego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym.
  2. Dbamy o jak najlepsze zabezpieczenie interesów naszych klientów, poprzez dobór najbardziej dogodnych w danej sytuacji instrumentów prawnych.
  3. Sporządzamy między innymi kontrakty e-commerce, umowy o zachowaniu poufności, umowy przedwstępne i właściwe, protokoły i drafty dokumentów, regulaminy, procedury ochrony dokumentów.
  4. Oferujemy wsparcie w czasie negocjacji i spotkań projektowych, ochronę praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie informacji i strategicznych obszarów firmy.