Kontakt

Ochrona konkurencji i konsumentów

Przepisy prawa dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów mogą ograniczyć swobodę działalności i rozwój przedsiębiorstwa. Niedostosowanie się do nich może również spowodować nałożenie na firmę wysokich kar finansowych.  Warto mieć tego świadomość i na czas zadbać o ograniczenie ryzyka.

Oferujemy naszym Klientom pełne wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z szeroko rozumianym prawem konkurencji. Prowadzimy sprawy antymonopolowe i konsumenckie. Wdrażamy najbardziej optymalne działania prewencyjne, jak również pomagamy przedsiębiorstwom, gdy doszło już do naruszenia. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w ewentualnych postępowaniach odwoławczych. Naszym celem jest umożliwienie stałego rozwoju prowadzonej działalności, w zgodzie z wymogami prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Wdrażając jakiekolwiek działania, bierzemy pod uwagę zarówno aspekty prawne, jak również biznesowe. Dzięki kompleksowej pomocy Klienci zyskują pewność, że prowadzą swoją działalność zgodnie z prawem i na bieżąco minimalizują najważniejsze ryzyka.

 

  1. Analizujemy procesy koncentracji przedsiębiorstw pod względem zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub do Komisji Europejskiej.
  2. Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących koncentracji.
  3. Sporządzamy opinie dotyczące wzorców umów oraz regulaminów świadczenia usług pod kątem zgodności z przepisami chroniącymi prawa konsumentów.
  4. Przygotowujemy analizy i opinie prawne dotyczące zgodności działalności z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym m.in. w zakresie oznaczeń produktów, naśladownictwa produktów, utrudniania dostępu do rynku czy nieuczciwej reklamy.
  5. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym.