Kontakt

Restrukturyzacje i postępowania upadłościowe

Procesy restrukturyzacji i upadłości to wielowątkowe i skomplikowane postępowania. Przedsiębiorstwo, wobec którego się toczą, może potrzebować pomocy nie tylko adwokatów lub radców prawnych, ale również – specjalistów z obszaru podatków i rachunkowości.

Udzielamy pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie finansowym,  które chcą uchronić się przed spadkiem rentowności oraz upadłością. Pomagamy maksymalizować efekty restrukturyzacji lub ograniczać niekorzystne skutki konieczności ogłoszenia upadłości.  Kompleksowo reprezentujemy Klientów w tego typu postępowaniach, zapewniając wsparcie prawne i z zakresu ekonomii. Udzielamy pomocy  także członkom zarządów spółek, którym grozi odpowiedzialność osobista. Ponadto oferujemy doradztwo zaangażowanym w postępowanie wierzycielom oraz inwestorom.

Doskonale rozumiemy, że postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, dla wszystkich jego uczestników, mają kluczowe znaczenie – stawka jest zwykle bardzo wysoka. Nasi eksperci wykorzystują całą swoją wiedzę i praktyczne doświadczenie zdobyte w toku dziesięcioletniej praktyki, aby przeprowadzić Klientów bezpiecznie przez meandry postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz osiągnąć jak najlepsze efekty.

 

  1. Pomagamy przedsiębiorcom w dokonaniu wyboru najlepszego, w danych okolicznościach faktycznych, rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.
  2. Przygotowujemy strategię restrukturyzacji, plan restrukturyzacyjny oraz wspieramy w przygotowaniu propozycji układowych.
  3. Towarzyszymy Klientom w negocjacjach z wierzycielami.
  4. Reprezentujemy Klientów w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym także w relacjach syndykami, zarządcami, nadzorcami i doradcami restrukturyzacyjnymi.
  5. Wspieramy członków zarządów spółek w zakresie ochrony przed odpowiedzialnością osobistą.
  6. Pracujemy z wierzycielami, doradzając przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli na wypadek niewypłacalności kontrahenta oraz przy dochodzeniu wierzytelności.
  7. Udzielamy wsparcia inwestorom zainteresowanym udzieleniem finansowania przedsiębiorcom w restrukturyzacji oraz doradzamy przy nabywaniu składników majątkowych przez inwestorów.