Kontakt

Rynki kapitałowe

Nasi prawnicy są ekspertami w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym. Doradzamy Klientom we wszystkich kwestiach związanych z uzyskaniem zezwolenia na emisję giełdowych akcji czy obligacji. Ponadto zapewniamy nadzór nad czynnościami Klientów wymaganymi m.in. przez KNF oraz inne organy regulujące rynek kapitałowy.

Udzielamy wsparcia na każdym etapie procesu IPO – od przygotowania spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych, poprzez przygotowanie prospektu i postępowanie przed KNF, aż po ostateczne pojawienie się papierów wartościowych na GPW. Podjęcie działań poprzedza szczegółowa analiza stanu prawnego i ekonomicznego przedsiębiorstwa, przeprowadzona przez specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, sprawnie łączących wiedzę regulacyjną ze znajomością branży finansowej i doświadczeniem transakcyjnym.

Doradzamy też spółkom publicznym w operacjach z zakresu wtórnej oferty publicznej, prywatnej emisji akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w przeprowadzeniu skupu akcji własnych (buy-back). W pracy z naszymi Klientami dokładamy wszelkich starań, aby procesy upublicznienia, a także wszystkich transakcji i operacji na rynku kapitałowym, były realizowane możliwie bezproblemowo i sprawnie. Pozostajemy do stałej dyspozycji, na bieżąco rozjaśniając pojawiajace się wątpliwości.

 

  1. Przygotowujemy przedsiębiorstwa naszych Klientów do aktywnego uczestnictwa w rynku publicznym, w tym m.in. wdrażamy w spółce zasady wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych.
  2. Doradzamy przy wprowadzaniu papierów wartościowych na rynek giełdowy i do alternatywnego systemu obrotu New Connect.
  3. Pomagamy odpowiednio przygotować przedsiębiorstwo od strony prawnej i ekonomicznej do wejścia inwestorów, dbając równocześnie o bezpieczeństwo interesów właścicieli.
  4. Wspieramy w wycenie przedsiębiorstw, udziałów i akcji.
  5. Przygotowujemy i opiniujemy wszystkie niezbędne dokumenty, jak np. memoranda inwestycyjne, dokumenty ofertowe, biznes plany itp.
  6. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z inwestorami.
  7. Reprezentujemy Klientów przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisją Nadzoru Finansowego.