Kontakt

Spory sądowe i mediacje

Współpraca z ekspertami w zakresie postępowań sądowych zapewnia przedsiębiorcy to, co najważniejsze w sytuacjach spornych – bezcenne poczucie bezpieczeństwa prawnego. Przejmujemy od naszych Klientów wszelkie formalności, opracowujemy profesjonalną i efektywną strategię procesową, gromadzimy materiał dowodowy oraz występujemy na sali sądowej.

Oferujemy efektywną, opartą na praktycznym doświadczeniu pomoc, uwzględniającą aspekty biznesowe  i ekonomiczne prowadzonego sporu. Dbamy o zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa już na etapie przedprocesowym. Wyczerpująco analizujemy okoliczności sprawy, aby móc zaproponować długofalową strategię, która przyniesie wymierne rezultaty oraz pozwoli przewidzieć ruchy przeciwnika procesowego.

Rozwiązywanie sporów, zarówno na drodze sądowej, jak i w drodze arbitrażu, uważamy za niezwykle istotne dla skutecznego zarządzania ryzykiem biznesowym. Nasz zespół ekspertów nie tylko towarzyszy Klientom na sali sądowej, ale bierze także czynny udział w negocjacjach i przejmuje kontakt z drugą stroną sporu. Jesteśmy profesjonalnym partnerem, który w pełni angażuje się w każde prowadzone postępowanie.

 

  1. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym i sądami arbitrażowymi.
  2. Zapewniamy kompletne wsparcie w negocjacjach z przeciwnikami procesowymi oraz na etapie przedsądowym.
  3. Przygotowujemy kompleksową, długofalową strategię procesową, uwzględniającą stan faktyczny, potencjalną efektywność działań oraz koszty prowadzenia sprawy.
  4. Na bieżąco udzielamy Klientom niezbędnych informacji o postępach w sprawie.
  5. Prowadzimy stały monitoring orzecznictwa sądowego.