Kontakt

Aleksandra Sawczuk

specjalistka ds. finansów

Aleksandra jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracę magisterską planuje napisać z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Interesuje się prawem podatkowym, finansowym i bankowym. Z tymi kierunkami wiąże swój rozwój zawodowy, w ostatnim czasie ukończyła kurs podstaw rachunkowości.

W kancelarii zajmuje się obowiązkami z zakresu finansów i rozliczeń.

Nasz zespół