Kontakt

Maria Janicka

radca prawny, partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Uczestniczka Podyplomowych Studiów Liderów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w obsłudze korporacyjnej spółek oraz doradztwie transakcyjnym, obsłudze projektów fuzji, przejęć, przekształceń oraz inwestycji joint-venture, z uwzględnieniem regulacji prawa rynku kapitałowego. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów związanych z pozyskiwaniem finansowania dla biznesu, opracowywaniem i wdrażaniem transgranicznych strategii inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, a także wprowadzaniem na rynek krajowy zagranicznych inwestorów.
Doświadczenie zdobywała w uznanych kancelariach prawnych i międzynarodowej grupie kapitałowej działającej w branży recyclingu i obrotu surowcami wtórnymi. Z poziomu holdingu nadzorowała obsługę prawną kilkunastu spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz kompleksowo realizowała transakcje M&A spółek polskich i zagranicznych, w tym m.in. amerykańskich.

Posiada patent jachtowego sternika morskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Nasz zespół