Kontakt

Mikołaj Majchrzak

aplikant adwokacki

Mikołaj jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”. Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris, koordynując punkt pomocy prawnej Fundacji, w kancelariach prawnych w Warszawie, firmie konsultingowej, jak również w domu maklerskim.

Mikołaj interesuje się prawem spółek handlowych, prawem rynków kapitałowych, jak i transakcjami M&A.

Wspiera nasz zespół przygotowując projekty umów, uchwał, wnioski do rejestrów sądowych oraz pomaga w bieżącej obsłudze spółek.

Posługuje się językiem angielskim.

Nasz zespół