Kontakt

Wojciech Olobry

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył z wyróżnieniem. Jest adwokatem, wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa transakcyjnego i negocjacji w procesie zawierania różnego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym. Ponadto specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz doradztwie po stronie zamawiających, jak i wykonawców w toku postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowaną polską kancelarią prawną.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Nasz zespół