Kontakt

Prawo pracy

Najcenniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa – to ludzie. To właśnie oni w dużej mierze decydują o sukcesie firmy. Każdy przedsiębiorca, który chce rozwijać swoją działalność, powinien na bieżąco monitorować zmiany w prawie pracy, sprawnie zarządzać wynikającymi z nich ryzykami oraz szybko reagować w sytuacjach kryzysowych. Aby czuć się bezpiecznie i móc w pełni skupić się na rozwoju firmy, wszystkie te zadania warto powierzyć w ręce ekspertów.

Zapewniamy naszym Klientom rzetelne wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnianiem – szeroko rozumianym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Proponujemy wyłącznie zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki sytuacji rozwiązania. Równocześnie dbamy, aby były proste we wdrożeniu, dzięki czemu przedsiębiorstwo może skutecznie zredukować ryzyka i związane z nimi koszty.

Uważamy, że zagadnień z obszaru prawa pracy nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych aspektów działalności firmy. Szeroka perspektywa prawna zapewnia naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa, a możliwość powierzenia wszystkich zagadnień z obszaru prawa pracy specjalistom, pozwala w pełni skupić się na dalszym rozwoju prowadzonej działalności.

 

  1. Zapewniamy stałe lub doraźne wsparcie dotyczące wszystkich kwestii prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym m.in. form i możliwości zatrudnienia oraz zasad i konsekwencji zwalniania pracowników.
  2. Przygotowujemy wewnętrzną dokumentację pracowniczą.
  3. Opracowujemy i wdrażamy polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  4. Wspieramy w przygotowaniu systemów wynagradzania pracowników oraz kadry menedżerskiej.
  5. Reprezentujemy przedsiębiorców w relacjach ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielstwami pracowników.
  6. Pomagamy przy tworzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).
  7. Udzielamy pomocy przy zatrudnianiu cudzoziemców.
  8. W przypadku planowanych restrukturyzacji doradzamy w zakresie wyboru optymalnej struktury zatrudnienia.
  9. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych.