Kontakt

Prawo nieruchomości

Realizacja szeroko rozumianych projektów nieruchomościowych wymaga dopełnienia wielu formalności administracyjnych, rzetelnej analizy stanu prawnego i licznych działań optymalizacyjnych. Nasi eksperci pomagają Klientom na każdym etapie projektu – od zaplanowania transakcji, poprzez etap realizacji aż po finalizację przedsięwzięcia.

Zapewniamy Klientom bieżące wsparcie, nawet w przypadku wyjątkowo skomplikowanych projektów. Wyróżnia nas wieloletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze obrotu nieruchomościami. Doradzamy przy transakcjach takich jak m.in. sprzedaż, najem, dzierżawa, jak również w zakresie zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomościach. Pracujemy m.in. z deweloperami, inwestorami, a także doradzamy osobom prywatnym, które chcą sprzedać lub nabyć, czy też wynająć nieruchomość.

Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie interesów naszych Klientów oraz minimalizację potencjalnych ryzyk. Przejmujemy wszelkie formalności i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem transakcji, Naszemu doświadczeniu można zaufać.

 

  1. Przeprowadzamy audyty due dilligence nieruchomości oraz przygotowujemy wyczerpujące ekspertyzy prawne.
  2. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów (m.in. najmu, dzierżawy, użyczenia, umów deweloperskich) i kompleksowo obsługujemy transakcje nieruchomościowe na każdym z ich dalszych etapów.
  3. Zapewniamy obsługę prawną procesów inwestycyjnych i budowlanych. Opiniujemy umowy deweloperskie z punktu widzenia dewelopera i nabywcy nieruchomości.
  4. Kompleksowo obsługujemy deweloperów, w tym: przygotowujemy całość dokumentacji, reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy pozwoleń na budowę, a także wspieramy deweloperów w relacjach z nabywcami lokali i wykonawcami prac.
  5. Oferujemy pomoc przy zawieraniu umów najmu nieruchomości komercyjnych i wielkopowierzchniowych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.