Kontakt

Prawo spółek

Rzeczywistość gospodarcza zmienia się z dnia na dzień. Zmieniają się także przepisy licznych ustaw, do których swoją działalność muszą dostosowywać spółki prawa handlowego. We współczesnej rzeczywistości prawnej i biznesowej dobrze jest móc liczyć na pomoc specjalistów, którzy zawsze trzymają rękę na pulsie i na czas pomogą wyeliminować ryzyka. Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności oraz w sporach korporacyjnych.

Nasz zakres usług w ramach prawa spółek jest bardzo szeroki – na przestrzeni wielu lat naszej praktyki mogliśmy niejednokrotnie przekonać się, że każda firma ma inne potrzeby. Zapewniamy doradztwo zarówno dużym, międzynarodowym przedsiębiorstwom, jak również mniejszym podmiotom, działającym w kraju.  Każdorazowo rzetelnie  analizujemy sytuację spółki, jej potrzeby i oczekiwania, a następnie dobieramy najbardziej optymalne rozwiązania prawne.

Doskonale rozumiemy, jak istotny w świecie biznesu jest czas – zapewniamy więc kompleksową, wieloaspektową pomoc. Dzięki powierzeniu kwestii prawnych ekspertom,

nasi Klienci mogą w pełni skupić się na rozwoju działalności, a jednocześnie czuć się bezpiecznie.

 

  1. Zapewniamy przedsiębiorstwom bieżącą obsługę w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego.
  2. Przygotowujemy całość niezbędnej dokumentacji spółek, w tym m.in. projektu statutów, uchwał i  regulaminów.
  3. Przygotowujemy procedury ładu korporacyjnego.
  4. Zapewniamy obsługę prawną posiedzeń zarządu i rady nadzorczej.
  5. Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy w trakcie obrad zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia.
  6. Kompleksowo prowadzimy procesy przekształceń, podziałów i łączenia spółek.
  7. Opracowujemy i wdrażamy procedury służące zapewnieniu zgodności działania spółki z prawem (compliance).
  8. Opracowujemy strategię zarządzania sporami korporacyjnymi oraz zapewniamy naszym Klientom odpowiednią reprezentację, w tym m.in. w negocjacjach i przed sądami.