Kontakt

Rafał Szalc

radca prawny, partner zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również pięcioletnie studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Finanse i Bankowość. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowaną polską kancelarią prawną, gdzie zajmował się bieżąca obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych, sprawami korporacyjnymi oraz doradztwem przy transakcjach kapitałowych. Świadczył również doradztwo w transakcjach z międzynarodowymi kontrahentami jako prawnik wewnętrzny (in-house lawyer).

Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, prowadzeniu negocjacji, doradztwie w sprawach korporacyjnych i zarządzaniu konfliktami korporacyjnymi, transakcjach nabywania i przejęć przedsiębiorstw oraz obrocie papierami wartościowymi. Prowadzi obsługę prawną w zakresie ofert publicznych oraz emisji i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu zarówno na rynek regulowany, jak też NewConnect i Catalyst.

Uczestniczył w ofertach publicznych akcji, w tym kierując zespołem prawników, transakcjach odwrotnego przejęcia spółek publicznych, przejęciu zakładu reasekuracji, a także obsłudze transakcji nabycia i leasingów samolotów. Posiada znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy emisji obligacji, w tym wymagających skomplikowanych zabezpieczeń.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Nasz zespół