Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

tomasz-grabarek

Tomasz Grabarek

radca prawny, partner zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (Levin’s College University of Florida). Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze finansowym, gdzie kierował departamentem prawnym jednego z francuskich banków, jak również w sektorze energetycznym doradzając jednemu z największych podmiotów obecnych na rynku wydobycia i obrotu paliwami w Polsce.

Specjalizuje się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym, energetycznym oraz kompleksowej obsłudze prawnej procesów poszukiwania i wydobywania węglowodorów. Doradzał w licznych projektach bankowych i ubezpieczeniowych, obejmujących w szczególności projekty ubezpieczenia największych procesów inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz współpracę i negocjacje z brokerami ubezpieczeniowymi z rynku londyńskiego.

Uczestniczył w negocjacjach i pozyskaniu ochrony ubezpieczeniowej dla polskich podmiotów zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją konwencjonalnych złóż gazu oraz gazu łupkowego. Reprezentował i doradzał międzynarodowemu operatorowi na rynku wydobywczym w procesie organizacji i prowadzenia procesu odwiertu poszukiwawczego ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie Morza Bałtyckiego (offshore).

Włada językami: angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.


rafal-szalc

Rafał Szalc

radca prawny, partner zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również pięcioletnie studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Finanse i Bankowość. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowaną polską kancelarią prawną, gdzie zajmował się bieżąca obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych, sprawami korporacyjnymi oraz doradztwem przy transakcjach kapitałowych. Świadczył również doradztwo w transakcjach z międzynarodowymi kontrahentami jako prawnik wewnętrzny (in-house lawyer).

Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, prowadzeniu negocjacji, doradztwie w sprawach korporacyjnych i zarządzaniu konfliktami korporacyjnymi, transakcjach nabywania i przejęć przedsiębiorstw oraz obrocie papierami wartościowymi. Prowadzi obsługę prawną w zakresie ofert publicznych oraz emisji i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu zarówno na rynek regulowany, jak też NewConnect i Catalyst.

Uczestniczył w ofertach publicznych akcji, w tym kierując zespołem prawników, transakcjach odwrotnego przejęcia spółek publicznych, przejęciu zakładu reasekuracji, a także obsłudze transakcji nabycia i leasingów samolotów. Posiada znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy emisji obligacji, w tym wymagających skomplikowanych zabezpieczeń.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


pawel.martynek

Paweł Martynek

radca prawny, partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończył również podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe Studium Prawa Spółek na macierzystym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie górniczym i geologicznym oraz prawie energetycznym. Uczestniczył w licznych projektach poszukiwania i wydobycia węglowodorów, w tym typu offshore.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, w tym tworzenia podmiotów, wdrażania ładu korporacyjnego, a także raportowania statutowego. Doświadczenie w zakresie procesów kontraktowania, negocjacji i łańcucha dostaw zdobywał w obszarze sprzedaży paliwa gazowego oraz po stronie kupującego wysokospecjalistycznych usług i dostawy materiałów.
Posiada doświadczenie w procesach pozyskania i realizacji koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, a także decyzji towarzyszących.

W latach 2003-2008 związany z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., gdzie zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Obrotu Krajowego. Był odpowiedzialny m.in. za sprzedaż paliwa gazowego do klientów strategicznych. Brał aktywny udział w procesie restrukturyzacji finansowej podmiotów z sektora hutniczego oraz chemicznego.

W latach 2008 – 2017 związany z ORLEN Upstream Sp. z o.o., jako wiceprezes zarządu, był odpowiedzialny m. in. za sprawy korporacyjne, zakupy, pozyskanie ochrony ubezpieczeniowej i systemy jakości.

Biegle posługuje się językiem angielskim.